WordSpeed

WordSpeed

Plezierig leesvaardigheden vergroten


Wordspeed is een game die kinderen tussen 6 en 18 jaar, maar ook laaggeletterden, veel plezier geeft in het vergroten van hun leesvaardigheden. Door de prikkelende spelomgeving wordt het trainen van technisch lezen een plezierige en spannende activiteit.

Met WordSpeed komt het kind of de laaggeletterde terecht in een spannende leeromgeving met veel auditieve en visuele animaties. De leerling stapt in het ruimteschip van WordSpeed en moet buitenaardse wezens de Nederlandse taal leren. Iedere leerling start op zijn eigen niveau. De moeilijkheidsgraad past zich automatisch aan om het leereffect te maximaliseren.

WordSpeed is ontwikkeld in nauwe samenwerking met orthopedagogen en psychologen die jarenlange ervaring hebben in het aanpakken van leesachterstanden. Het kan op school en thuis worden gebruikt. Docenten zijn geen tijd kwijt aan voorbereiding en kunnen de voortgang van de leerling volgen op een overzichtelijk dashboard. Ook ouders met een abonnement beschikken over een dashboard, dat zij kunnen delen met de remedial teacher of andere begeleiders.

Spelend trainen is spelend leren, is spelend scoren. Dat is WordSpeed!


Bijzonderheden

  • Overal en altijd te doen
  • Snelle terugkoppeling aan alle gebruikers
  • Effectmeting van interventies
  • Mogelijkheid tot directe bijsturing
  • Leuk en leerzaam voor kinderen en laaggeletterden
  • Gegevens individueel en collectief bruikbaar

Informatie

Sector: onderwijs
Categorie: formeel en informeel onderwijs, PO, VO, ouderenonderwijs
Type: taal- en rekenoefeningen
Partner: ThinkMaster
Soort: game
Platform: Internet, iOS, Windows
Doel: lees- en spellingvaardigheid verbeteren
Doelgroep: 6- tot 80-jarigen
Regio: wereld
Ontwikkelaar: Games for Health Projects
Introductiedatum: 2016
Contact: info@gfheu.org


Sleutelwoorden

Lezen, spellen, spelling, game, trainen, internet, Apple, Windows, e-learning, laaggeletterden, onderwijs.


Partner


Website

WordSpeed >



seriousgaming.nl © 2017 | All Rights Reserved

Seriousgaming.nl is powered by Games for Health Projects